Kamiński Krzysztof, Malinowska Marzena, Opodatkowanie nieodpłatnego zniesienia współwłasności

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Opodatkowanie nieodpłatnego zniesienia współwłasności

Komentarz stanowi omówienie zasad opodatkowania nabycia rzeczy i praw majątkowych z tytułu nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Autorka wskazuje w nim podmioty opodatkowane i zwolnione w tytułu omawianego nabycia oraz zasady składania zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy i praw majątkowych w wyniku nieodpłatnego zniesienia współwłasności

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX