Krywan Tomasz, Opodatkowanie 70% ryczałtem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Opodatkowanie 70% ryczałtem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych

Od 2016 r. obowiązują przepisy przewidujące opodatkowanie 70% ryczałtem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych, tj. spółek, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu (w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX