Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Okiem IOD-a: norma ISO 29151:2019 i jej praktyczne zastosowanie w pracy IOD

Rolą inspektora ochrony danych jest m.in. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO i doradzanie im w tej sprawie, a także monitorowanie przestrzegania RODO. Powyższe w praktyce rodzi szereg problemów ze względu na bardzo ogólny charakter większości wymogów RODO, zwłaszcza w zakresie realizacji wymogów wynikających z zasad ogólnych RODO. Przykładowo, jak w praktyce zrealizować bardzo ogólnie ujęty wymóg minimalizacji danych? Czy obowiązek zapewnienia prawidłowości danych?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację