Bartosiewicz Adam, Rutkowski Bogdan, Odsetki za zwłokę w przepisach podatkowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autorzy:

Odsetki za zwłokę w przepisach podatkowych

Komentarz stanowi charakterystykę instytucji odsetek za zwłokę. Autorzy omawiają w nim wysokość odsetek za zwłokę, zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę, zasady naliczania odsetek, a także stosowanie przez organy podatkowe ulg w spłacie odsetek za zwłokę oraz szczególne przypadki naliczania odsetek.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX