Ziółkowski Paweł, Odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników sfery budżetowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor:

Odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników sfery budżetowej

Pracownicy sfery budżetowej mają prawo do różnego rodzaju świadczeń, w tym do odpraw związanych z przejściem na emeryturę lub rentę. Niniejsze opracowanie omawia zagadnienia związane z takimi odprawami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX