Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 13 grudnia 2016 r.
Autor:

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach oświatowych

Niniejsza publikacja jest próbą syntetycznego ujęcia kwestii związanej z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Autor stara się przybliżyć informację o zasadach i zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, karach za nieprzestrzeganie przepisów ustawy, organach orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz stosowanej w tym zakresie procedury. Z uwagi na bardzo szeroki zakres podejmowanego tematu, w publikacji poruszono wybrane zagadnienia związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, które najczęściej mogą mieć miejsce w jednostkach oświatowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?