Ostrowski Tomasz, Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkodawcy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 19 lutego 2011 r.
Autor:

Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkodawcy

W niniejszym komentarzu autor w sposób szczegółowy analizuje zasady i zakres odpowiedzialności spadkobierców wobec wierzycieli, za długi spadkodawcy, w zależności od treści oświadczenia w przedmiocie nabycia spadku złożonego przez spadkobiercę. Struktura części szczegółowej komentarza wyodrębnia trzy możliwe sytuacje prawne w tym zakresie: przyjęcie spadku bez ograniczeń, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oraz odrzucenie spadku. Zadaniem komentarza jest dostarczenie wierzycielom podstawowej wiedzy na temat zasad odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe oraz możliwości skierowania roszczeń do ich majątku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX