Masłowski Jarosław, Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę w świetle wyroku TK z dnia 27 listopada 2007 r. (SK 18/05)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 25 kwietnia 2023 r.
Autor:

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę w świetle wyroku TK z dnia 27 listopada 2007 r. (SK 18/05)

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę została rozszerzona na mocy wyroku TK z dnia 27 listopada 2007 SK 18/05. Wyrok dopuszcza możliwość dochodzenia roszczeń nie tylko w drodze przepisów prawa pracy ale również na mocy kodeksu cywilnego (art. 415 i n). Komentarz omawia podstawy i możliwości dochodzenia roszczeń przez pracowników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX