Liszewska Agnieszka, Odpowiedzialność karna za niezgodne z prawem wykonanie zabiegu przerwania ciąży

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 czerwca 2015 r.
Autor:

Odpowiedzialność karna za niezgodne z prawem wykonanie zabiegu przerwania ciąży

W niniejszym komentarzu omówiono zasady odpowiedzialności karnej lekarza za nielegalne przerwanie ciąży. Przedstawiono ogólne reguły dotyczące dopuszczalności przerywania ciąży według prawa polskiego, przesłanki wyznaczające granice legalności aborcji, skutki prawne wykonania zabiegu przerwania ciąży bez prawnie wymaganej zgody a także formalne trudności występujące przy ustalaniu znamion przestępstwa przerywania ciąży przez lekarzy.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access