Odpowiedzialność członków zarządu spółek mających osobowość prawną za zobowiązania podatkowe spółki - OpenLEX

Krawczyk Ireneusz, Odpowiedzialność członków zarządu spółek mających osobowość prawną za zobowiązania podatkowe spółki

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor:

Odpowiedzialność członków zarządu spółek mających osobowość prawną za zobowiązania podatkowe spółki

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu odpowiedzialności członków zarządów spółek z o.o. i akcyjnych za zobowiązania podatkowe spółki. Autor omawia w nim zakres i przesłanki odpowiedzialności, zasady solidarnej odpowiedzialności członków zarządu oraz wskazuje na organ właściwy w sprawie prowadzenia postępowania dotyczącego członków zarządu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX