Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 czerwca 2011 r.
Autor:

Odpowiedzialność cywilna zakładu opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone z winy lekarza lub personelu medycznego

Komentarz opisuje odpowiedzialność cywilną zakładu opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone z winy lekarza lub personelu medycznego. W artykule przedstawiono odpowiedzialność publicznego i niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, a także odpowiedzialność cywilną uregulowaną w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?