Odpisy amortyzacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów - OpenLEX

Krywan Tomasz, Strzelec Dariusz, Odpisy amortyzacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Odpisy amortyzacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów

W myśl ogólnych zasad dotyczących podatków dochodowych (art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p oraz art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f. Przy czym nie w każdej sytuacji wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu będzie kosztem. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jako koszt uzyskania przychodu traktowane będą dokonywane według szczegółowych zasad odpisy amortyzacyjne. Niekiedy jednak również takie odpisy nie będą mogły być uwzględnione w rachunku podatkowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX