Wiśniewski Grzegorz, Odpady z wypadków

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 22 stycznia 2013 r.
Autor:

Odpady z wypadków

Artykuł to obszerny materiał dotyczący decyzji wydawanej na podstawie art. 17b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach nakładającej na wytwórcę odpadów z wypadków obowiązek zagospodarowania odpadów z wypadków w określony w tej decyzji sposób. Artykuł szczegółowo analizuje definicję odpadów z wypadku. Wskazuje też warunki w jakich wydaje się decyzję na podstawie art. 17b ustawy o odpadach oraz podmioty, które mogą być adresatem tej decyzji. Materiał ten można polecać szczególnie osobom, które w urzędzie powiatowym są odpowiedzialne za prowadzenie postępowania oraz wydawanie decyzji na podstawie art. 17b ustawy o odpadach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX