Duczmal Maria, Odpady z przeróbki ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 23 maja 2017 r.
Autor:

Odpady z przeróbki ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla

Komentarz dotyczy prawidłowej gospodarki odpadami z przeróbki ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla. Artykuł omawia zasady prawidłowej klasyfikacji tych odpadów, a następnie wymagania dotyczące wytwarzania i przetwarzania odpadów, w tym wymagania dotyczące posiadania decyzji z zakresu gospodarki odpadami, zasady przekazywania tych odpadów następnym podmiotom oraz wymagania w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów i składania sprawozdań.

Artykuł skierowany jest do podmiotów związanych z przeróbką ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX