Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 grudnia 2014 r.
Autor:

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku jego zasadności

Rozstrzygnięcie merytoryczne wniosku o ogłoszenie upadłości (uwzględnienie lub oddalenie) uzależnione jest – w aspekcie przedmiotowym – od tego, czy w konkretnej sprawie upadłościowej istnieje w chwili orzekania podstawa ogłoszenia upadłości, którą de lege lata jest niewypłacalność. Obowiązujące prawo upadłościowe i naprawcze przewiduje wszakże możliwość oddalenia takiego wniosku w sytuacji gdy niewypłacalność rzeczywiście wystąpiła, ale zarazem nie ma środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego (art. 13 p.u.n.). Poniższe rozważania poświęcone są tej właśnie problematyce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?