Majer Roman, Ochronniki słuchu - rodzaje, zasady doboru, stosowanie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ochronniki słuchu - rodzaje, zasady doboru, stosowanie

Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Na stanowiskach pracy, na których mimo zastosowania możliwych rozwiązań technicznych i organizacyjnych poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy, pracodawca ma obowiązek zapewnić m.in. zaopatrzenie pracowników w indywidualne ochrony słuchu, dobrane do wielkości charakteryzujących hałas i do cech indywidualnych pracowników oraz ich stosowanie. W poniższym komentarzu zostały przedstawione zasady doboru ochronników słuchu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX