Ochrona przeciwpożarowa obiektów - kwalifikacja pożarowa obiektów - OpenLEX

Żurek Jerzy, Ochrona przeciwpożarowa obiektów - kwalifikacja pożarowa obiektów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Autor:

Ochrona przeciwpożarowa obiektów - kwalifikacja pożarowa obiektów

Przez ochronę przeciwpożarową należy rozumieć całokształt przedsięwzięć, czynności i zabiegów profilaktycznych, które mają na celu ochronę życia, mienia i zdrowia przed pożarem. Autor komentarza skoncentrował się na aspekcie ochrony przeciwpożarowej związanym z kwalifikacją pożarową obiektów. Poruszono problematykę m.in. gęstości obciążenia ogniowego i odporności ogniowej budynków. Końcowa część opracowania została poświęcona procedurze uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX