Ambroziewicz Maciej, Ochrona pracy kobiet

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Autor:

Ochrona pracy kobiet

Przepisy prawa pracy od lat otaczają kobiety szczególną ochroną. Istotnym elementem tej ochrony jest zakaz zatrudniania kobiet przy pracach uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Takie szczególne traktowanie w procesie pracy wynikało do tej pory z kryterium biologicznego, w tym z właściwości psychofizycznych oraz prokreacyjnych i macierzyńskich kobiet. Ze względu na zarzuty dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć, zakaz zatrudniania kobiet przy pracach uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia nie będzie już jednak dotyczył wszystkich pracownic, bowiem został ograniczony jedynie do będących w ciąży i karmiących dziecko piersią.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX