Kamińska Anna, Ochrona gruntów rolnych i leśnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 lipca 2016 r.
Autor:

Ochrona gruntów rolnych i leśnych

Problematyka zasad ochrony gruntów rolnych i leśnych, jak również rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów, jest przedmiotem regulacji w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Najnowsza nowelizacja tej ustawy – istotna zwłaszcza z punktu widzenia interesu inwestorów – zacznie obowiązywać z dniem 25 maja 2013 r. Przy tej okazji warto przyjrzeć się bliżej zagadnieniu ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX