Robaczyński Wojciech, Ochrona dziecka poczętego - przepisy prawa cywilnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 10 lipca 2009 r.
Autor:

Ochrona dziecka poczętego - przepisy prawa cywilnego

Artykuł omawia problematykę określenia pozycji prawnej dziecka poczętego, jeszcze nie narodzonego. Przedstawiono zagadnienie zdolności prawnej dziecka poczętego, zasadnicze punkty ochrony jego praw oraz istotne uprawnienia przewidziane w prawie rodzinnym. Opisano również konsekwencje ustawowych rozwiązań dotyczących dziecka poczętego, ustawowe warunki dopuszczalności przerywania ciąży, a także ochronę dziecka poczętego w odniesieniu do przerywania ciąży.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX