Rystał Dariusz, Ocena zasadności argumentacji podniesionej przez Ministra Finansów w interpretacji ogólnej z 9 czerwca 2015 r. uznającej komorników sądowych podatnikami VAT w zakresie świadczonych usług

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Nieaktualny
Autor:

Ocena zasadności argumentacji podniesionej przez Ministra Finansów w interpretacji ogólnej z 9 czerwca 2015 r. uznającej komorników sądowych podatnikami VAT w zakresie świadczonych usług

Zakładając, że dany sąd nie podzieli zasadności przedstawionego w opracowaniu Problematyka dopuszczalności drogi sądowej w zakresie orzekania o podatku VAT od czynności egzekucyjnych stanowiska lub będzie zmuszony odnieść się do problematyki VAT z uwagi na to, że został on potraktowany jako należna opłata egzekucyjna z ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, należy rozważyć ewentualne kierunki rozstrzygnięcia wraz ze stosowną argumentacją przemawiającą za jego zasadnością.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX