Durzyński Dariusz, Ocena ryzyka zawodowego - zagrożenia biologiczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Autor:

Ocena ryzyka zawodowego - zagrożenia biologiczne

Biologiczne szkodliwości zawodowe stanowią ważny problem medycyny pracy i zdrowia publicznego. Dzięki informacjom w środkach masowego przekazu w ciągu ostatnich lat zwiększyła się wiedza społeczeństwa na temat zagrożeń biologicznych, takich jak wąglik, ciężki zespół oddechowy (SARS) i ptasia grypa. W związku z bagatelizowaniem problemu zagrożeń biologicznych w środowisku pracy przez pracodawców i pracowników, narażenie na ryzyko tego rodzaju dotyczy wciąż pracowników wielu zakładów pracy. W komentarzu omówiono wymagania, jakie zgodnie z prawodawstwem unijnym i krajowym ciążą na pracodawcy w zakresie oceny ryzyka zawodowego związanego ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Przedstawiono ponadto klasyfikację czynników biologicznych według grup zagrożenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX