Zamajtys Krzysztof, Ocena ryzyka zawodowego występującego przy narażeniu na czynniki biologiczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ocena ryzyka zawodowego występującego przy narażeniu na czynniki biologiczne

Ocena ryzyka zawodowego powinna dotyczyć wykonywanych prac, w szczególności wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, związanych z ekspozycją pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX