Ocena nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości – jej realny wpływ na podaż gruntów i działalność gmin - OpenLEX

Sługocka Martyna, Ocena nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości – jej realny wpływ na podaż gruntów i działalność gmin

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Ocena nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości – jej realny wpływ na podaż gruntów i działalność gmin

15.08.2019 r. weszła w życie ustawa z 13.06.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona zmiany mające usprawnić działanie Krajowego Zasobu Nieruchomości. W komentarzu omówiono najważniejsze zmiany dotyczące w szczególności wykazów nieruchomości oraz przekazywania nieruchomości do Zasobu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX