Kowalczyk Adam, Obszary chronionego krajobrazu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 17 grudnia 2021 r.
Autor:

Obszary chronionego krajobrazu

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, obszary chronionego krajobrazu (ang. landscape protection area) są formami ochrony przyrody. Poniższa analiza ma na celu przybliżenie prawnych aspektów związanych z wyznaczaniem obszarów chronionego krajobrazu oraz przedstawienie katalogu zakazów, które mogą zostać wprowadzone w związku z wyznaczeniem takiego obszaru.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX