Ćwiek Witold, Obsługa amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obsługa amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego

Komentarz omawia problematykę obsługi amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. Opisano obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego taki zakład oraz wyposażenie zakładu pracy (w oznaczanie urządzeń, oświetlenie awaryjne, wentylację pomieszczeń, odpowietrzanie instalacji amoniakalnych). Przedstawiono również zasady obsługi urządzeń do przetaczania gazu, przechowywania amoniaku oraz procedury postępowania w razie zagrożeń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX