Zalewski Dariusz, Obowiązki związane z prowadzeniem i aktualizacją książki kontroli

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki związane z prowadzeniem i aktualizacją książki kontroli

Pracownicy organów podatkowych mają obowiązek odnotowywania czynności kontrolnych w książce kontroli przedsiębiorcy. Niezachowanie przedmiotowych rygorów może narazić ich na zarzut ze strony przedsiębiorcy naruszenia procedury mającego wpływ na wynik kontroli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX