Obowiązki z zakresu prawa pracy uzależnione od stanu zatrudnienia w firmie - OpenLEX

Siwińska Magdalena, Obowiązki z zakresu prawa pracy uzależnione od stanu zatrudnienia w firmie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Obowiązki z zakresu prawa pracy uzależnione od stanu zatrudnienia w firmie

Komentarz omawia obowiązki małych pracodawców zatrudniających do 20 pracowników. Scharakteryzowano ich specyfikę w zakresie informacji o warunkach zatrudnienia, ustalania warunków wynagradzania, wykazów prac, działalności socjalnej oraz redukcji personelu. Uwzględniono także obowiązki pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne. Do komentarza dołączono wzory dokumentów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX