Kłopotek Beata B., Obowiązki właścicieli nieruchomości i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2011 r.
Autor:

Obowiązki właścicieli nieruchomości i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych

W artykule omówiono obowiązki właścicieli nieruchomości, a szczególnie podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych – zarówno przedsiębiorców, jak i gminnych jednostek organizacyjnych. Zatem w pierwszej kolejności jest on przydatny ww. podmiotom, ale również przedstawicielom organów samorządu gminnego, które nadzorują prawidłowość postępowania z odpadami komunalnymi. W tekście omówiono zarówno przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak i ustawy o odpadach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX