Obowiązki bhp względem uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu - OpenLEX

Kołodziejczyk Edward, Obowiązki bhp względem uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 sierpnia 2017 r.
Autor:

Obowiązki bhp względem uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu

Pracodawca, jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki bhp do realizacji praktycznej nauki zawodu, wyznaczyć osoby prowadzące tę naukę, dbać, by praca nie wpływała ujemnie na zdrowie młodocianych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX