Białek Tadeusz, Obowiązki banków wynikające ze zmiany standardu CRS

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki banków wynikające ze zmiany standardu CRS

Komentarz w sprawie obowiązków banków wynikających ze zmian wprowadzonych ustawą z 4.04.2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (tzw. nowelizacja ustawy CRS /EURO-FATCA)

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX