Wrzecionek Rafał, Obowiązek udzielania stronom wyjaśnień

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązek udzielania stronom wyjaśnień

Szczególna funkcja, jaką spełnia notariusz jako gwarant pewności w toku postępowania notarialnego, zabezpieczona jest przez prawo o notariacie, w którym prawodawca nakłada na niego szereg powinności, takich jak np. obowiązek udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności. Niniejszemu obowiązkowi poświęcony jest ten komentarz.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX