Ratajszczak Artur, Obowiązek uczestniczenia właścicieli lokali w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązek uczestniczenia właścicieli lokali w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej

Komentarz omawia problematykę związaną z koniecznością uczestniczenia przez właścicieli lokali w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych. Uwzględnia najnowsze orzecznictwo oraz poglądy doktryny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX