Obowiązek szczepienia dzieci a prawo rodziców do samostanowienia - OpenLEX

Lenczowska - Soboń Katarzyna, Obowiązek szczepienia dzieci a prawo rodziców do samostanowienia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 10 maja 2017 r.
Autor:

Obowiązek szczepienia dzieci a prawo rodziców do samostanowienia

Komentarz poświęcony został omówieniu zagadnienia obowiązkowych szczepień dzieci w kontekście zgody rodzica. Autor omawia regulacje związane z ustawowym obowiązkiem rodziców do poddawania ich dzieci szczepieniom ochronnym. Autor podejmuje również próbę odpowiedzi na pytanie czy dla ochrony innych osób można nałożyć na człowieka obowiązek szczepienia, w sytuacji w której może nieść one ze sobą pewne ryzyko?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX