Paszkowski Artur, Obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 listopada 2018 r.
Autor:

Obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy

Komentarz niniejszy dotyczy zagadnień związanych z przeniesieniem pracownika na inne stanowisko pracy. W szczególności omawia on przeniesienie powodowane wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową, stwierdzeniem objawów wskazujących na powstawanie u pracownika choroby zawodowej, zagrożeniem zdrowia młodocianego, sytuacją kobiet w ciąży oraz kobiet karmiących piersią oraz innymi jednostkami chorobowymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX