Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny do: 15 sierpnia 2006 r.
Autor:

Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych

Zbigniew Ofiarski

Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych

Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje z chwilą dokonania określonej czynności lub zaistnienia określonego zdarzenia. W komentarzu poddano analizie czynności i zdarzenia warunkujące powstanie obowiązku podatkowego w omawianym podatku, moment jego powstania, pojęcie stron czynności cywilnoprawnych oraz zasadę ich solidarnej odpowiedzialności za zobowiązanie w zakresie przedmiotowego podatku.

1. Pojęcie obowiązku podatkowego

Do momentu wejścia w życie ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - o.p., pojęcie obowiązku podatkowego nie było definiowane w polskim ustawodawstwie podatkowym. W doktrynie prawa podatkowego oraz w orzecznictwie sądowym wskazywano na określone cechy obowiązku podatkowego, będącego kategorią prawną i faktyczną o charakterze obiektywnym, powstającą w warunkach określonych przez prawo, w sposób niezależny od woli podmiotów podlegających temu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację