Ofiarski Zbigniew, Obowiązek podatkowy w opłacie skarbowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązek podatkowy w opłacie skarbowej

Zobowiązanie do uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z mocy prawa z chwilą zaistnienia sytuacji, z którymi ustawa wiąże powstanie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej. Komentarz omawia zasady regulujące moment powstania obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX