Bartosiewicz Adam, Obowiązek podatkowy w akcyzie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązek podatkowy w akcyzie

Autor przedstawia zasady powstawania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym w przypadku czynności wykonanych z naruszeniem przepisów, od stwierdzonych ubytków i niedoborów, od energii elektrycznej, w imporcie i eksporcie, w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, w przypadku korzystania z procedury zawieszenia akcyzy, przy nabyciu wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych oraz w przypadku czynności dotyczących samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium kraju.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX