Filipiak Patryk, Zieliński Hubert, Objęcie układem wierzytelności po nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autorzy:

Objęcie układem wierzytelności po nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego

I.Wprowadzenie

1. Nowelizacja ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne – dalej pr. rest. – mocą ustawy z 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz ustawy z 28.05.2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła fundamentalne zmiany w zakresie katalogu wierzytelności obejmowanych układem z mocy prawa. Nowe rozwiązania mają bezpośrednie przełożenie na pozycję wierzycieli biorących udział w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz perspektywy zawarcia układu, a zmiany dotkną przede wszystkich wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ich praktyczne stosowanie może budzić istotne wątpliwości, w związku z czym w pełni zasadne jest ich omówienie.

II.Zmiany w zakresie wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo – wprowadzenie art. 151 ust. 2a pr. rest.

2. Ustawa nowelizująca z 28.05.2021 r. wprowadziła nowy art. 151 ust. 2a pr. rest., wzorowany na art. 181 pr. rest. oraz art. 17 ust. 1ustawy z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX