Nowy Rok dla służby bhp - OpenLEX

Ambroziewicz Maciej, Nowy Rok dla służby bhp

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Nowy Rok dla służby bhp

Zwykle koniec roku to wyjątkowo pracowity okres w każdej firmie: przeprowadzenie inwentaryzacji, przygotowanie sprawozdań finansowych, rozliczenie godzin nadliczbowych i urlopów, zaplanowanie budżetu na nowy rok. Natłok obowiązków dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych w przedsiębiorstwie i nie oszczędza również pracowników służby bhp, obciążonych obowiązkami związanymi ze sprawozdawczością podsumowującą rok mijający oraz planowaniem działań na ten, który nadchodzi.

1.Analiza stanu bhp

Służba bhp, jako organ doradczy i kontrolny pracodawcy, jest zobligowana przepisami § 2 ust. 1rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, określającego wykaz podstawowych obowiązków tej służby, do corocznego sporządzania i przedstawiania pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX