Błaszko Adam, Nowe zasady sporządzania audytu w jednostkach sektora finansów publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Nowe zasady sporządzania audytu w jednostkach sektora finansów publicznych

W dniu 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, które w znacznej mierze wprowadziło zmiany w metodyce audytu wewnętrznego w jednostkach finansów publicznych, mające na celu w szczególności wzmocnienie efektywności i jakości audytu wewnętrznego. W konsekwencji zmiany powinny wpłynąć na poprawę jakości zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych. Zaproponowano nowe sposoby m.in. planowania rocznego, metodyki przeprowadzania zadania zapewniającego, współpracy z audytowanym, zapewnienia jakości audytu wewnętrznego, dokumentowania procedur i pracy audytora wewnętrznego oraz. raportowania wyników jego pracy. O szczegółach informujemy w niniejszym opracowaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX