Świtkowski Marcin, Nowe zasady doręczanie pism procesowych po reformie postępowania cywilnego z lipca 2019 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Nowe zasady doręczanie pism procesowych po reformie postępowania cywilnego z lipca 2019 r.

W 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, dalej k.p.c., która była jedną z największych w ostatnich latach zmianą procedury cywilnej. Zmodyfikowała ona wiele kluczowych regulacji procesowych oraz wprowadziła wiele całkowicie nowych rozwiązań. Jedną z takich kluczowych zmian wprowadzonych tą nowelizacją była likwidacja tzw. fikcji doręczeń i wprowadzenie nowych zasad doręczenia pism procesowych, w szczególności pierwszych pism procesowych w sprawie. Nowelizacjazwiększyła także rolę komorników sądowych w procedurze doręczania pism procesowych. Wcześniejsza ich rola była w tym zakresie niewielka, a doręczanie przez nich pism procesowych – wyjątkowe i sporadyczne. Ustawodawca uznał, że „powaga Państwa Polskiego, w którego imieniu wydaje się wyroki, wymaga, by procesy były prowadzone rzetelnie – a nie z dopuszczoną z góry możliwością, że adres pozwanego jest fałszywy i z perspektywą doraźnego naprawiania uchybień poprzez wznawianie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX