Twarowski Adam, Nowe PZP – opis przedmiotu zamówienia i kryteria oceny ofert z punktu widzenia świadczeniodawcy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Nowe PZP – opis przedmiotu zamówienia i kryteria oceny ofert z punktu widzenia świadczeniodawcy

1.Wstęp

Świadczeniodawcy udzielający świadczeń finansowanych ze środków publicznych są podmiotami zobowiązanymi do dokonywania zakupów dóbr i usług z wykorzystaniem procedur zamówień publicznych. Zarówno obecnie obowiązujące regulacje prawne, czyli ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej p.z.p., jak i nowa ustawa z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej n.p.z.p., która wejdzie w życie 1.01.2021 r., wprowadzają ograniczenia w dowolności dokonywania tych zakupów.Nie zawsze możliwe jest dokonanie zakupu takiego towaru lub usługi, którego oczekuje nabywca, ponieważ przepisy wprowadzają zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Z drugiej strony stosowanie przez zamawiających wyłącznie ceny jako jedynego lub dominującego kryterium oceny ofert prowadzi w wielu przypadkach do zakupu najtańszych rozwiązań, nie zawsze adekwatnych do potrzeb i oczekiwań zamawiających. Ma to szczególne znaczenia w przypadku zakupu towarów lub...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX