Bujalski Rafał, Nowa regulacja dotycząca maszyn [projekt UE]

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Nieaktualny
Autor:

Nowa regulacja dotycząca maszyn [projekt UE]

Już nie dyrektywa, lecz bezpośrednio obowiązujące w państwach UE rozporządzenie ma regulować rynek maszyn w Unii Europejskiej. Zgodnie z unijnym projektem uzgodnionym przez państwa członkowskie UE 24 czerwca br. przekształcenie dyrektywy w rozporządzenie o maszynach ma przynieść pewność prawa i bardziej zharmonizować normy na jednolitym rynku, pozwalając na swobodny handel maszynami i zapewniając wysoką ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracownikom i obywatelom UE.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX