Signerski Remigiusz, Nieprokuratorscy oskarżyciele publiczni

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Nieprokuratorscy oskarżyciele publiczni

Niniejsze opracowanie ma za zadanie przybliżyć kwestie związane ze statusem prawnym i kompetencjami organów państwowych wykonujących zadania oskarżycieli publicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX