Nieprawidłowości w zakresie gospodarowania przez jednostki samorządu terytorialnego mieniem komunalnym - OpenLEX

Wycisk Urszula, Nieprawidłowości w zakresie gospodarowania przez jednostki samorządu terytorialnego mieniem komunalnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Nieaktualny
Autor:

Nieprawidłowości w zakresie gospodarowania przez jednostki samorządu terytorialnego mieniem komunalnym

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami określają zasady i sposób gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego. W komentarzu omówione zostały najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie prowadzenia zasobu nieruchomości, dokonywania sprzedaży i oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz przekazywania nieruchomości w najem, dzierżawę i trwały zarząd.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX