Paszkowska Małgorzata, Niepełnosprawni pracownicy w podmiocie leczniczym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 września 2018 r.
Autor:

Niepełnosprawni pracownicy w podmiocie leczniczym

Komentarz omawia zagadnienie niepełnosprawnych pracowników w podmiocie leczniczym. W opracowaniu przedstawiono kwestię orzekania o niepełnosprawności. Opisano także przywileje niepełnosprawnego pracownika oraz zjawisko dyskryminacji pracowników niepełnosprawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX