Mazur Grzegorz, Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości w podatku dochodowym od osób prawnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2008 r.
Autor:

Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości w podatku dochodowym od osób prawnych

Nieodpłatne świadczenia w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią przychód dla podmiotu otrzymującego takie świadczenie. W niektórych przypadkach przychód powstawał również u podatnika dokonującego takiego świadczenia. Z sytuacją taką mieliśmy do czynienia, gdy przedmiotem takiego udostępnienia będzie nieruchomość. Jednocześnie w pewnych sytuacjach przewidziane są szczególne rozwiązania w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów. W komentarzu przybliżone zostaną rozwiązania podatkowe dotyczące nieodpłatnego udostępniania nieruchomości, ze wskazaniem rozwiązań obowiązujących zarówno do końca 2008 r., jak i tych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i obowiązują do dnia dzisiejszego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX