Wronikowska Ewa, Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielami akademickimi - uczelnie publiczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 września 2014 r.
Autor:

Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielami akademickimi - uczelnie publiczne

Specyfika pracy nauczycieli akademickich powoduje, że regulacje związane z ich zatrudnianiem uregulowane zostały w odrębnym od Kodeksu pracy akcie – Prawo o szkolnictwie wyższym. Aktualnie obowiązujące przepisy szeroki zakres funkcjonowania uczelni wyższych pozostawiają uregulowaniu w statucie uczelni. Dotyczy to także kwestii związanych z zatrudnianiem pracowników. Statut uczelni musi być zgodny z obowiązującym prawem. Poniższy komentarz obejmuje kwestie zatrudnienia – nawiązywania stosunku pracy - nauczycieli akademickich wynikające z regulacji ustawowej. Został on ograniczony wyłącznie do zatrudniania nauczycieli w uczelniach publicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX