Rycak Magdalena, Nawiązanie stosunku pracy na stanowisku sędziego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 15 lipca 2011 r.
Autor:

Nawiązanie stosunku pracy na stanowisku sędziego

Sędziów sądów powszechnych do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Powołując do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza miejsce służbowe (siedzibę) sędziego. Stosunek pracy sędziego jest stosunkiem pracy z mianowania. W komentarzu omówiono procedurę powoływania sędziów, warunki, które musi spełniać kandydat na to stanowisko oraz charakter prawny aktu powołania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX